วิธีง่ายๆในการการทดสอบเลือดจระเข้แห้งที่ดี

 

เลือดจระเข้-ยี่ห้อไหนดี

เลือดจระเข้ที่ดีเป็นอย่างไร

การแปรรูปเลือดจระเข้ให้เป็นผงเพื่อบรรจุแคปซูลนั้น จำเป็นต้องมีกระบวนการแปรรูปที่เหมาะสม เพื่อให้คุณค่าหรือสารอาหารในเลือดจระเข้อยู่ครบถ้วน ซึ่งกระบวนการแปรรูปเลือดจระเข้ โดยเป็นผลงานวิจัยของคณาจารย์จากคณะวิทยาศาสตร์ มีการผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานและได้รับการรับรองคุณค่าสารอาหารจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)

เลือดจระเข้ ยี่ห้อไหนดี

ปัจจุบันมีเลือดจระเข้ที่ถูกแปรรูปเป็นผงและบรรจุแคปซูลจำหน่ายตามท้องตลาดหลายยี่ห้อ มีทั้งแหล่งผลิตที่มีกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานทุกขั้นตอนและแหล่งผลิตที่ไม่ได้รับการรับรองในเรื่องของการคัดเลือกจระเข้ ขั้นตอนการเก็บเลือดและกระบวนการแปรรูปเลือดจระเข้ให้เป็นผง ซึ่งนอกจากเรื่องความสะอาด ปลอดภัยที่ผู้บริโภคจำเป็นต้องคำนึงถึงแล้วยังต้องทราบถึงคุณสมบัติของเลือดจระเข้แห้งที่ดีที่ยังคงคุณค่าและสารอาหารต่างๆ โดยสามารถทดสอบวิธีการอย่างง่ายๆ ด้วยตนเอง

การทดสอบเลือดจระเข้เบื้องต้น

ผู้บริโภคจะทราบได้อย่างไรว่า เลือดจระเข้ผงที่บรรจุในแคปซูลนั้น เป็นเลือดจระเข้ที่ดี สำหรับวิธีสังเกตและทดสอบง่ายๆนั้น ทำได้ดังนี้

1.แกะแคปซูลออก เอาเฉพาะเลือดจระเข้แห้ง

เลือดจระเข้ที่ดี: เป็นผงแห้งสนิท ไม่มีความชื้น

เลือดจระเข้ที่ไม่ดี: แห้งไม่สนิท จับกันเป็นก้อน มีความชื้น

2.สังเกตสีของเลือดจระเข้แห้ง

เลือดจระเข้ที่ดี: สีน้ำตาลแดงเข้ม

เลือดจระเข้ที่ไม่ดี: สีน้ำตาลเทา สีดำ หรือเป็นสีอื่น

3.ดมกลิ่นของเลือดจระเข้แห้ง

เลือดจระเข้ที่ดี: ไม่มีกลิ่นขี้เถ้าและไม่มีกลิ่นเหม็นคาว

เลือดจระเข้ที่ไม่ดี: เป็นกลิ่นขี้เถ้าหรือมีกลิ่นเหม็นคาว

*การที่เลือดจระเข้มีกลิ่นคล้ายขี้เถ้าเกิดการกระบวนการผลิตที่ใช้ความร้อนสูงหรืออาจเป็นแบบการอบแห้ง ทำให้โปรตีนในเลือดจระเข้เสียไป

**การที่เลือดจระเข้แห้งมีกลิ่นเหม็นคาวเกิดจากกระบวนการผลิตแห้งไม่สนิท

4.เทลงบนน้ำเปล่า สังเกตการจมน้ำ

เลือดจระเข้ที่ดี: ลอยบนผิวน้ำเมื่อเท และส่วนหนึ่งค่อยๆจมลงอย่างช้าๆ

เลือดจระเข้ที่ไม่ดี: จมลงสู่ก้นภาชนะอย่างรวดเร็ว

*การที่เลือดจระเข้ที่ดีจมลงช้าเพราะมีตัวโปรตีนอยู่เยอะ

5.ใช้ช้อนคน สังเกตฟอง

เลือดจระเข้ที่ดี: เกิดฟองจำนวนมาก และฟองคงอยู่ เลือดจระเข้ส่วนหนึ่งยังคงลอยบนผิวน้ำ

เลือดจระเข้ที่ไม่ดี: เกิดฟองน้อย และฟองหายไปอย่างรวดเร็ว

*ปริมาณฟองแสดงถึงปริมาณตัวโปรตีนที่มีอยู่ในเลือดจระเข้แห้ง ยิ่งฟองมาก โปรตีนยิ่งมาก

 

สำหรับวิธีทดสอบคุณสมบัติของเลือดจระเข้ข้างต้น ก็พอจะทำให้ทราบว่าเลือดจระเข้แห้งแคปซูลที่ท่านรับประทานอยู่ คงคุณค่าของเลือดจระเข้ไว้ครบถ้วนหรือไม่

อย่าลืมนะครับ เลือดจระเข้แห้งที่ดี ต้องสะอาด ปลอดภัย คุณค่าครบถ้วน

 

ผลที่ได้ขึ้นอยู่กับสภาพร่างกายของแต่ละบุคคล และ การดำเนินชีวิตในประจำวันที่ถูกต้อง