คนไข้ธาลัสซีเมียควรทานเลือดจระเข้หรือไม่?

จระเข้และโรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย

ผู้ป่วยโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียหลายคนคงจะได้ยินข่าว หรือแม้แต่กำลังทดลองผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่สกัดจากเลือด จระเข้โดยเชื่อว่าจะสามารถช่วยอาการซีดของตนได้ มีผู้ป่วย ธาลัสซีเมียบางรายที่มีความสงสัยว่า “เลือดจระเข้จะเหมาะสำหรับผู้ป่วยโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียได้จริงหรือไม่” และอยากได้คำ ตอบ

เรามาลองทำความรู้จักกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเลือด จระเข้และโรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย กันก่อนดีไหม 

อาหารเสริมเลือดจระเข้ เป็นผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ ที่มีการวิจัยอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเลือดจระเข้ทำมาจากเลือดจระเข้ที่ ผ่านการฆ่าเชื้อโรคโดยกรรมวิธี pasteurization และขั้นตอนการ ทำระเหิดแห้ง ซึ่งทำให้โปรตีนในเลือดจระเข้ยังคงคุณภาพ ไว้ได้

 

ธาลัสซีเมีย เป็นโรคโลหิตจางที่เกิดจาก กรรมพันธุ์ ทำให้ร่างกายผลิตเม็ดเลือดแดงที่ผิดปกติออกมา

ดังนั้นจึงทำให้เม็ดเลือดแดงแตกตัวเร็วกว่าเม็ดเลือดแดงปกติ ซึ่งเป็นสาเหตุที่ผู้ป่วยโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียต้องรับเลือดจาก ภายนอกเข้าสู่ร่างกายเพื่อทดแทนการสร้างเม็ดเลือดแดงของ ตนเอง
 
การรับเลือดเข้าสู่ร่างกายนั้นมีข้อดีหลายประการ ได้แก่ ทำให้ผู้ป่วยธาลัสซีเมียมีสุขภาพที่ดีขึ้น มีการเจริญเติบโตเหมือน เด็กปกติ เนื่องจากการรับเลือดจะลดภาวะซีด เหลือง อ่อนเพลีย และจะทำให้ปัญหาตับ ม้าม โต ที่พบในโรคธาลัสซีเมียลดลงด้วย แต่การรับเลือดก็มีข้อเสียเช่นกัน

 

อาหารเสริมเลือดจระเข้แคปซูล Wynn (วินน์)

จากผลการทดลองในหนูทดลองที่เป็นโรคโลหิตจางจากการ ขาดธาตุเหล็ก พบว่า ภายหลังการบริโภคเลือดจระเข้แล้วทำให้ มีค่าฮีโมโกลบินสูงขึ้น

เลือดจระเข้ 1 แคปซูล หนัก 310 มิลลิกรัมนั้น ความจริงแล้วเลือดจระเข้ใน 1 แคปซูล มีส่วนที่เป็นเลือดจระเข้อยู่ 250 มิลลิกรัมเท่านั้นที่เหลือเป็นน้ำหนักแคปซูล ซึ่งจากการศึกษา องค์ประกอบของเลือดจระเข้ ดังตาราง

จะเห็นว่า

เลือดจระเข้ 100 กรัม มีธาตุเหล็ก 164 มิลลิกรัม
เลือดจระเข้ 1 กรัม มีธาตุเหล็ก 164/100 มิลลิกรัม
จะได้เลือดจระเข้ 1 กรัม มีธาตุเหล็ก = 1.64 มิลลิกรัมเท่านั้น
เลือดจระเข้ 1 แคปซูลมีเลือด 250 มิลลิกรัม (1 กรัม =1000 มิลลิกรัม)
จะมีธาตุเหล็ก 0.41 มิลลิกรัม เท่านั้น

 

ถ้าทาน 2 แคปซูลก็จะมีธาตุเหล็ก 0.82 มิลลิกรัม ซึ่งปริมาณธาตุเหล็กที่ผู้บริโภค 0.82 มิลลิกรัมนั้นไม่สูง ถ้าเทียบกับการกินยาเม็ดธาตุเหล็ก 1 แคปซูล จะมีเหล็ก อยู่ 60 มิลลิกรัม มีปริมาณที่สูงมากกว่าเลือดจระเข้ไม่น้อยกว่า 70 เท่า

 

คนไข้ธาลัสซีเมียควรทานเลือดจระเข้หรือไม่

 

ธาตุเหล็กมีความสำคัญต่อร่างกาย ร่างกายต้องการไม่มากเพียง 1-2 มิลลิกรัมต่อวัน?? (ข้อมูลเกี่ยวกับธาตุเหล็กเพิ่มเติม) จึงเห็นได้ว่า ธาตุเหล็กที่ได้รับเข้าไปน้อยกว่าที่ร่างกายต้องการต่อวัน ?

 

จากการศึกษาในหนูทดลองตามมาตราฐานสากล ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการควบคุมการใช้สัตว์ทดลอง ที่ศึกษาพิษเรื้องรังของเลือดจระเข้  โดยให้หนุทดลองกินยาเม็ดธาตุเหล็ก  6 เดือน เปรียบเทียบกับหนูที่กินเลือดจระเข้ 6 เดือน พบว่าลักษณะของตับและตับอ่อน ของหนูที่กินยาเม็ดธาตุเหล็ก มีสีเข้มมาก และขนาดใหญ่กว่าหนูที่กินเลือดจระเข้? แสดงให้เห็นว่าเลือดจระเข้ที่กินเข้าไป ทำให้สภาวะของตับและตับอ่อนปกติ

 

rat2-300x224

ภาพที่ 1 สภาพของ ตับและตับอ่อนของหนูที่ถูกเหนี่ยวนำให้อยู่ในสภาวะโลหิตจาง ของกลุ่มที่กินยาเม็ดธาตุเหล็ก และกลุ่มกินเลือดจระเข้ระเหิดแห้งเป็นเวลา 6 เดือน ที่มีลักษณะของอวัยวะทั้งสองต่างกัน

 

คนไข้ธาลัสซีเมียควรทานเลือดจระเข้หรือไม่

ข้อมูลจากผู้บริโภคที่เป็นธัลลาสซีเมีย รับประทานอาหารเสริมเลือดจระเข้มาเป็นเวลานาน จะช่วยให้ผู้ป่วยธัลลาสซีเมียมีการสร้างเม็ดเลือดแดง เกล็ดเลือด และเม็ดเลือดขาวดีขึ้นกว่าเดิม สังเกตได้จากระดับของเม็ดเลือดแดงอัดแน่นสูงขึ้นกว่าเดิมก่อนที่กินเลือดจระเข้  แต่รูปร่างของเม็ดเลือดแดงก็ยังมีความผิดปกติเหมือนเดิมเนื่องจากเป็นพันธุกรรมมาตั้งแต่เกิด ผู้ป่วยไม่ได้หายจากการเป็นธัลลาสซีเมีย แต่ช่วยให้ลดอาการเหนื่อยหอบได้ เนื่องจากมีเม็ดเลือดแดงที่มากขึ้น

 

ผลที่ได้ขึ้นอยู่กับสภาพร่างกายของแต่ละบุคคล และ การดำเนินชีวิตในประจำวันที่ถูกต้อง