ธาตุเหล็กสำคัญต่อร่างกายอย่างไร?

ธาตุเหล็ก

มีความเชื่อว่าผู้หญิงทุกคนควรทานธาตุเหล็กเสริม เนื่องจากการสูญเสียเลือดมากในช่วงมีประจำเดือน อันที่จริงแพทย์จะแนะนำให้ทานธาตุเหล็กเสริมเมื่อสูญเสียเลือดมากกว่า 80 มิลลิลิตรเพราะเป็นอัตราที่เสี่ยงต่อการเป็นโรคโลหิตจาง

 

แต่โดยทั่วไปผู้หญิงที่มีประจำเดือนปกติจะสูญเสียเลือดประมาณ 35 มิลลิลิตรในช่วงมีประจำเดือน (4 – 6 วัน) วิธีง่ายๆ ที่จะเช็คว่าคุณขาดธาตุเหล็ก และมีอาการของโลหิตจางหรือไม่ ให้เปิดดูเปลือกตาด้านล่าง หากมีสีชมพูซีด หรือขาว แสดงว่าคุณอาจจะเป็นโลหิตจาง ควรปรึกษาแพทย์เพื่อเช็คความเข้มข้นของเลือด และทานผักใบเขียว หรือเนื้อวัวไม่ติดมัน ปริมาณของธาตุเหล็กที่ควรได้รับต่อวันคือ 18 – 45 มิลลิกรัม

ธาตุเหล็กคือเกลือแร่ชนิดหนึ่งที่สำคัญมาก อยู่ในเม็ดเลือดแดง พาออกซิเจนไปสู่อวัยวะต่างๆ ของร่างกาย โดยเฉพาะอวัยวะที่จะต้องเผาผลาญให้เกิดกำลังกาย (กล้ามเนื้อ) และอวัยวะที่เกี่ยวข้องกับสติปัญญาการเรียนรู้ ความสามารถ ความฉลาด (สมอง) การได้รับเข้าสู่ร่างกายจะมาจากการกินเข้าไปเท่านั้น นั่นก็คือ อาหารพวกเนื้อสัตว์ ผักบางชนิด ฯลฯ

กรมอนามัย แนะ การรับประทานอาหารที่มีธาตุเหล็ก ควบคู่กับการรับประทานวิตามินซี เพิ่มประสิทธิภาพการดูดซึมธาตุเหล็ก หากอยู่ในภาวะที่เสียงต่อการขาดธาตุเหล็ก เช่น เด็ก วัยรุ่น สตรีมีประจำเดือน ควรเสริมยาเม็ดธาตุเหล็ก เช่น เด็ก วัยรุ่น สตรีมีประจำเดือน ควรเสริมยาเม็ดธาตุเหล็กสัปดาห์ละ 1 เม็ด เพิ่มประสิทธิภาพสมอง เรียนรู้ดีขึ้น ลดการเจ็บป่วย ทำงานได้ผลผลิตมาก เพิ่มคุณภาพชีวิต

 

ธาตุเหล็กสำคัญต่อร่าง กาย แม้ร่างกายต้องการไม่มาก เพียง 1-2 มิลลิกรัม ต่อ วัน หน้าที่สำคัญของธาตุเหล็ก คือ เป็นองค์ประกอบที่สำคัญของธาตุเหล็ก คือ เป็นองค์ประกอบที่สำคัญในการสร้างฮีโมโกลบินเม็ดเลือดแดง นำเลือดดำไปฟอกทีปอด กลายเป็นเลือดแดง ร่างกายนำไปใช้ได้ สารสำคัญที่ฟอกเลือดดำเป็นเลือดแดง คือ ฮีโมโกลบิน ซึ่งมีธาตุเหล็กเป็นองค์ประกอบ หากร่าง กายขาดธาตุเหล็ก กระบวนการฟอกเลือดดำให้เป็นลือดแดงจะไม่เกิดขึ้นได้ หัวใจต้องสูบฉีดเลือดมากขึ้น ส่งผลให้หัวใจทำงานหนัก เสียงต่อการเกิดภาวะหัวใจล้มเหลว

 

สำหรับอาหารที่ธาตุเหล็ก คือ ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ เช่น ตับสัตว์ เนื้อสัตว์ นม เลือดหมู เลือดเป็ด เลือดไก่ ในผักก็มีธาตุเหล็กเหมือนกัน แต่ร่างกายดูดซึมได้น้อยกว่า

 

ทั้งนี้ธาตุเหล็กจะดูดซึมได้ดีต้องรับประทานอาหารที่มีวิตามินซีควบคู่ด้วย เช่น มะนาว ส้ม ถ้า ขาดธาตุเหล็กร่างกายจะอ่อนเพลีย

เด็ก จะมีพัฒนาการช้าลง ไม่เจริญเติบโต เนื่องจากเลือดไปเลี้ยงสมองน้อย สติปัญญาด้อย ประสิทธิภาพการเรียนรู้ลดลง ในวัยเด็กเป็นวัยที่ต้องการธาตุเหล็กมาก ผู้ใหญ่ที่ขาดธาตุเหล็กจะอ่อนเพลีย ผิวพรรณซีด เมื่อเปิดเปลือกตาเป็นสีขาวไม่มีเลือดไปเลี้ยง ผู้ที่มีธาตุเหล็กจะมีเลือดฝาดสมบูรณ์ดี

 

มีการวิจัยว่า คนที่ขาดธาตุเหล็กประสิทธิภาพการทำงานลดลง เจ็บป่วยบ่อย ได้ผลผลิตน้อยลง กลุ่มเสียงต่อการขาดธาตุเหล็ก เช่น เด็กที่กำลังเจริญเติบโต ผู้หญิงที่มีประจำเดือน วัยทำงาน ควรรับประทานยาธาตุเหล็กเสริมสัปดาห์ละ 1 เม็ด

 

อย่าลืมรับประทานอาหารที่มี วิตามินซี ร่วมด้วย ยาเม็ดธาตุเหล็กควรรับประทานระหว่างมื้ออาหาร หรือหลังอาหารทันที เพราะหากรับประทานช่วงท้องว่างทำให้คลื่นไส้อาเจียนได้ ทั้งนี้การรับประทานอาหารทั่วไปอย่างหลากหลาย เช่น ผัก ผลไม้ และออกกำลังกายสม่ำเสมอ ทำให้ร่างกายแข็งแรง สุขภาพดี

 

ขอบคุณข้อมูลดีๆจาก
http://www.pantown.com/board.php?id=39810&area=3&name=board41&topic=4&action=view

ผลที่ได้ขึ้นอยู่กับสภาพร่างกายของแต่ละบุคคล และ การดำเนินชีวิตในประจำวันที่ถูกต้อง